Privacyverklaring

Ik, Emmy Simons, werkzaam in Overgangspraktijk Fier (KvK nr 62408240 ), verklaar zorgvuldig met de door mij ontvangen gegevens om te gaan.

De gegevens die ik van mijn cliënten ontvang zijn: Naam, adres, woonplaats, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, naam huisarts en medische gegevens. Deze gegevens heb ik nodig om tijdens de consulten een goede dienstverlening te bieden. 

De gegevens worden vastgelegd in een extern beveiligde database van de beroepsvereniging VVOC. Daarnaast leg ik deze gegevens schriftelijk vast in een papieren dossier. Dit dossier is opgeslagen in een afgesloten kast op mijn kantoor. Conform eisen moet ik uw dossier 15  jaar bewaren. U kunt dit dossier ten alle tijden inzien.

Gegevens die ik digitaal ontvang zijn e-mails van cliënten en boekingen in mijn agenda. Deze zijn beveiligd via mijn computersysteem. Ik archiveer geen digitale gegevens van cliënten. Ik deel uw gegevens met niemand, vanuit mijn beroepscode en Big-registratie heb ik een beroepsgeheim. Indien nodig neem ik in overleg met en na toestemming van u, contact op met uw huisarts of andere medische behandelaar. Deze toestemming wordt door u bevestigd door het zetten van een handtekening op een daarvoor speciaal  opgesteld formulier.